اطلاعات محصولات

صفحه اصلی > اطلاعات محصولات

لیست محصولات

 • برای حفظ فشار کاسته شده در سطح ثابت در برابر نوسان فشار درون دهانه.
 • برای تفکیک موثر پساب از خط لوله‌کشی بخار/گاز.
 • برای حصول اطمینان از امنیت خط/تجهیزات لوله‌کشی از طریق جلوگیری از افزایش فشار غیرعادی.
 • برای جداسازی خاک یا مواد خارجی و غیره به منظور جلوگیری از وقوع مشکل برای تجهیزات.
 • برای باز/بسته کردن توسط نیروی مغناطیسی شیر برقی. برای باز/بسته کردن توسط موتور محرکه. برای باز/بسته کردن توسط فشار هوا.
 • برای تشخیص دمای سیالات و حفظ آن در دمای تنظیم شده.
 • برای تخلیه خودکار میعانات از تجهیزات در خط بخار. تله برای رادیاتور. شیر تنظیم کننده برای رادیاتور.
 • برای تخلیه فشار بیش از حد و حفظ فشار درون لوله‌کشی در سطح ثابت. برای جلوگیری از سقوط آب درون لوله معکوس و شرایط خلاء روی پمپ توقف. برای حفظ اختلاف فشار بین لوله‌های رفت و برگشت در سطح ثابت در حلقه بسته.
 • برای جذب کشش/تراکم ایجاد شده توسط حرارت درون لوله‌کشی و جلوگیری از صدمه دیدن لوله‌کشی و تجهیزات.
 • برای بررسی بصری جریان سیال درون لوله‌کشی.
 • برای جلوگیری از پس‌زدن جریان به دلیل شرایط خلاء و همچنین تخلیه خودکار هوا از مایع در خط لوله‌کشی.
 • برای کاهش صدا و ارتعاش درحین گرم کردن آب از طریق دمیدن بخار درون آب.
 • سایر لوازم جانبی در سیستم لوله‌کشی.
 • سرعت جریان نفت، مایعات کدر و غیره را اندازه می‌گیرد.
 • تله کمکی.
 • سیستم آب داغ.

جستجوی محصول

محصولات جدید

جستجو با شماره مدل

محصولات مخصوص RoHS

دانلود اطلاعات محصولات

تاریخچه محصولات

به بالای این صفحه.