Hỗ trợ & Dịch vụ

Trang đầu > Hỗ trợ & Dịch vụ > Trung tâm hội thảo kỹ thuật

Hội thảo

Giới thiệu hội thảo

Yoshitake tổ chức các buổi hội thảo dành cho các đối tượng thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau tại TSC (Trung tâm hội thảo kỹ thuật).
Chúng tôi sử dụng hơi nước ở áp suất tối đa 1.0 Mpa và biểu diễn vận hành với các đường ống và thiết bị dưới điều kiện giống như trong thực tế để những người tham gia hội thảo có thể dễ dàng suy nghĩ về trường hợp đường ống của chính mình. Nhờ đó, những người tham gia hội thảo có thể áp dụng nội dung của chương trình đào tạo vào thực tế ngay sau khi hội thảo kết thúc.
Chương trình đào tạo có 3 khóa sau đây:

Hội thảo về hơi nước (khóa cơ bản)

Người học có thể học những vấn đề cơ bản về hơi nước. Bắt đầu từ “Hơi nước là gì?”, chúng tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu về những đặc điểm cơ bản của hơi nước. Nhờ việc thử nghiệm hiện tượng búa nước gây ra bởi sự ngưng tụ hơi nước được thực hiện trong đường ống trong suốt nên người học có thể dễ dàng nhìn thấy và hiểu rõ cơ chế phát sinh các vấn đề. Hơn nữa, người học còn có thể dễ dàng hiểu được quan điểm về tiết kiệm năng lượng trong đường ống hơi nước nhờ việc biểu diễn vận hành bằng thiết bị thực.

Hội thảo về hơi nước (khóa tiêu chuẩn)

Người học có thể học về phương pháp lựa chọn và lắp đặt thiết bị hơi nước tối ưu, phương pháp lựa chọn và lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng cũng như quản lý bảo trì. Khóa học này là một buổi hội thảo thực tế về khả năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống hơi nước, về môi trường, an toàn và năng suất hiệu quả. Nhờ việc thử nghiệm cơ chế duy trì ngưng tụ và kế hoạch cải tiến của cơ chế này được thực hiện bằng bộ trao đổi nhiệt thực tế, nên có thể kết nối cơ chế này với vấn đề đã xảy ra tại nơi làm việc và thực hiện đo lường chúng một cách dễ dàng.

Hội thảo về hơi nước (khóa nâng cao)

Khóa học này sẽ đưa ra những giải thích chung, sử dụng nhiều ví dụ về cải tiến hệ thống hơi nước trong các nhà máy sản xuất, về kỹ thuật thiết kế hệ thống hơi nước và công nghệ bẫy hơi. Thêm vào đó, người học còn có thể nắm vững kỹ thuật xây dựng quản lý hơi nước giúp tiết kiệm năng lượng, giảm CO2 và cắt giảm tổng chi phí.

Trung tâm hội thảo kỹ thuật

Trung tâm hội thảo kỹ thuật

Tại Trung tâm hội thảo kỹ thuật (TSC), người học có thể hiểu được cơ chế hiện tượng xảy ra trên đường ống hơi nước một cách trực quan.
Chúng tôi sẽ giới thiệu về kỹ thuật xây dựng hợp lý đối với hệ thống đường ống hơi nước và phương pháp tiết kiệm năng lượng, cải tiến năng suất và bảo trì phòng ngừa thông qua việc sử dụng các thiết bị như nồi (hai) vỏ.

Nhấp vào đây để xem chi tiết.

Xe lưu động

Xe lưu động

Xe lưu động mà chúng tôi sở hữu là một loại xe tổng hợp mọi tinh hoa của TSC, được dùng để biểu diễn khả năng tiết kiệm năng lượng, có khả năng đi khắp Nhật Bản để thực hiện hội thảo và biểu diễn giới thiệu sản phẩm.

Nhấp vào đây để xem chi tiết.

Về đầu trang này.