Yoshitake

ธุรกิจของเรา

บริษัทโยชิทาเคะเป็นผู้ผลิตวาล์วซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของงานท่อ วาล์วที่เราผลิตนั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ทั้งเป็นอุปกรณ์การผลิต ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักรกลต่างๆ ฯลฯ
ในแวดวงอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมดำเนินการด้านการก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือนเป็นต้น

Yoshitake

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โยชิทาเคะ นั้น ได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวความคิด [การมีส่วนร่วมในการสร้างความกลมกลืนของการพัฒนาความเจริญและการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม]

นอกจากนี้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังมีการพัฒนาแบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

โรงงานที่เป็นกำลังสำคัญ Yoshitake Works (Thailand)LTD. นั้น ได้ติดตั้ง [ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (ระบบเมกะโซล่าร์), และมีการสำรองพลังงานเพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงมีการสำรองพลังไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ภายในโรงงานเกิดปัญหาขึ้น


กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

Yoshitake

เทคโนโลยี

เราจะมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ที่ใช้เวลาหลายปีผ่านการค้นคว้าและการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้แก่ท่าน

นอกจากนี้ เรายังไม่มีความเสียดายการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองให้แก่ตลาดด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีของพวกเรานั้น เชื่อมโยงลูกค้าและพวกเราเข้าด้วยกัน


เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

Yoshitake

การผลิต

โยชิทาเคะ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง, และมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่, รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

พื้นฐานวิธีทางการผลิตของ โยชิทาเคะ นั้นเป็นการควบคุมภายในตั้งแต่ การหล่อจนถึงการประกอบและส่งออก

แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดหลักของโยชิทาเคะ และเป็นจุดเริ่มของแบรนด์โยชิทาเคะด้วย


การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต

Yoshitake

ควบคุมคุณภาพ

ได้มุ่งมั่นการดำเนินการเกี่ยวกับ QC.QA อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโยชิทาเคะ และเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

มีการดําเนินการเชิงป้องกัน โดยการซื้อเครื่องจักรที่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดแม่นยำ และการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพนั้นใกล้เคียงกับศูนย์มากที่สุด


ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพ

Yoshitake

การขายและการให้คำปรึกษา

โยชิทาเคะ ไม่ได้เพียงแต่ขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นช่วยเหลือและแก้ปัญหาในการออกแบบวางระบบท่อ เพื่อให้วาล์วได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

ซึ่งไม่แค่เพียงแต่แค่การนำเสนอขายวาล์วเท่านั้น แต่ยังนำเสนอถึง การแนะแนวการวางระบบท่อ การวินิจฉัยการประหยัดพลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยเจ้าหน้าที่วิศวกรรมที่มากประสบการณ์ของเรา

การขายและการให้คำปรึกษา
การขายและการให้คำปรึกษา
การขายและการให้คำปรึกษา
การขายและการให้คำปรึกษา

Yoshitake

การขยายตัวทั่วโลก

โยชิทาเคะ ได้มีมาตราฐานที่ทำให้สอดคล้องกับผู้ใช้ทั่วโลก, รวมถึง การวางรากฐานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองการประกันคุณภาพและการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างประสิทธิภาพด้านคุณภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั่วโลกเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอให้ได้อย่างว่องไวและเหมาะสม

ผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเราที่มีอยู่ทั่วโลกมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดและเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง สามารถช่วยแนะนำเพื่อรเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของแก่ท่าน


การขยายตัวทั่วโลก
การขยายตัวทั่วโลก
การขยายตัวทั่วโลก
การขยายตัวทั่วโลก

แค็ตตาล็อกดิจิตอล

Learn More