اطلاعات شرکت

صفحه اصلی > اطلاعات شرکت > تاریخچه شرکت

درباره شرکت

طرح کلی

نام شرکت Yoshitake Inc.
محل دفتر اصلی 2-27-1, Gokisotori, Showa, Nagoya, Aichi, 466-0015, Japan
سرمایه 1,908,674,450 ین ژاپن
تاریخ تاسیس 18 فوریه 1944
تعداد کارمندان 461 (در کل) [تا پایان ماه مارس 2016]

مدیران

رئیس کل، قائم مقام Tetsu Yamada
مشاور ارشد، مدیر Susumu Yamada
مدیر، مدیر کل امور اداری و
بخش حسابداری
Katsuhiko Shima
مدیر کل اجرایی گروه بازرگانی مهندسی و
مدیر کل بخش تضمین کیفیت
Koji Yoshino
مدیر کل اجرایی بخش تولید Kenji Hayakawa
مدیر کل اجرایی بخش فروش از گروه بازرگانی مهندسی Yukio Asada
مدیر (مدیر خارجی) Atsushi Kato
حسابرس دائمی شرکت Atsuhiko Kodaira
حسابرس شرکت (حسابرس خارجی) Hirotada Hayashi
حسابرس شرکت (حسابرس خارجی) Hiroyuki Mizutani

به بالای این صفحه.