اطلاعات شرکت

صفحه اصلی > اطلاعات شرکت > فعالیت‌های وابسته به محیط زیست

فعالیت‌های وابسته به محیط زیست

در حالی که نگرانی درباره مشکلات محیط زیست در حال افزایش است، شرکت Yoshitake در حال پیشرفت دادن به عملکرد کسب و کار بر اساس ایده "مشارکت در ساخت و پیشرفت جامعه ثروتمند در حال هماهنگ شدن با محیط زیست جهانی" به عنوان مسئولیت شرکت خود می‌باشد.

فعالیت‌های به منظور کاهش بار زیست محیطی نه تنها موجب انجام مسئولیت شرکت می‌شود بلکه ارزش شرکت را نیز افزایش می‌دهد.

به علاوه، ما تمایل داریم که فعالیت‌های حل مساله و کسب و کار فروش که به نفع مشتریان ما در حفظ محیط زیست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش نیروی انسانی مشارکت می‌کنند را ترویج دهیم.

شرکت Yoshitake به فعالیت در زمینه کاهش بار زیست محیطی برای نجات آینده بشریت ادامه خواهد داد.

رئیس کل و قائم مقام
Tetsu Yamada

اهداف مربوط به محیط زیست میزان واقعی دستاورد ارزیابی
مقاصد و اهداف اصلی در خصوص محیط زیست و نتایج 2020
پیشنهاد صرفه‌جویی در انرژی و ذخیره منابع پیشنهادات و فروش دوستدارد محیط زیست نسبت هدف 146.0% Check Mark

به بالای این صفحه

منوی فعالیت‌های وابسته به محیط زیست

تاریخچه فعالیت‌های وابسته به محیط زیست

می‌توانید تاریخچه فعالیت‌های وابسته به محیط زیست ما را ملاحظه کنید.

خط مشی وابسته به محیط زیست

می‌توانید سیاسیت‌های ما درباره محیط زیست را ملاحظه کنید.

سیستم مدیریت محیط زیست

می‌توانید تاثیر ما بر محیط زیست و
عملکرد ما در برابر محیط زیست را ملاحظه نمایید.

تاثیر/عملکرد در برابر محیط زیست

می‌توانید تاثیر ما بر محیط زیست و
عملکرد ما در برابر محیط زیست را ملاحظه نمایید.

اصول حسابداری وابسته به محیط زیست

می‌توانید عملکرد ما برای حسابرسی محیط زیست را ملاحظه نمایید.

درباره شرکت

می‌توانید تاریخچه شرکت ما درباره محیط زیست را ملاحظه نمایید.

فعالیت‌های وابسته به محیط-YWT

می‌می توانید فعالیت های زیست محیطی YOSHITAKE WORKS(THAILAND) LTD. را مشاهده کنید.

به بالای این صفحه.