اطلاعات شرکت

صفحه اصلی > اطلاعات شرکت > شبکه داخل کشور

مرکز فنی در هر محله

 -- دفاتر تجاری شرکت Yoshitake فقط نقاط فروش نیستند، بلکه به عنوان "مراکز فنی برای کاربران" عمل می‌کنند که تمامی اطلاعات و فنون در آن متمرکز شده‌اند. همچنین به موجب مدیریت موجودی منظم، خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌دهند.

بخش آدرس تلفن Fax E-mail
بخش بین المللی 955-5,Miyamae,Irukadeshinden,Komaki,Aichi,485-0084,Japan (81)-568-75-4432 (81)-568-75-4763 intntl@yoshitake.co.jp

به بالای این صفحه.