Thông tin sản phẩm

Trang đầu > Thông tin sản phẩm > Sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất

Sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất

Sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất

* Khi nhập mã số mẫu sản phẩm, mã số mẫu tương ứng của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất và sản phẩm mới hiện tại của nó sẽ được hiển thị. Bằng cách nhấp chuột vào mã số mẫu của sản phẩm hiện tại, bạn có thể đi đến trang thông tin sản phẩm.

* Khi có cùng một mã số mẫu sản phẩm được hiển thị trong cả phần sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất và sản phẩm mới hiện tại, có nghĩa là mẫu này là sản phẩm hiện tại. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về kích cỡ hoặc kích thước.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van giảm áp cho hơi nước GP-31 GP-1010 Kiểu ren
GP-32 GP-1000 Kiểu mặt bích JIS10K
GP-34 GP-1200 Kiểu mặt bích JIS10K
GP-37 GP-1200 Kiểu mặt bích JIS10K
GP-28 GP-1000H Kiểu mặt bích JIS16K
GP-1 GP-2000 Kiểu mặt bích JIS20K
GP-11 GP-2000 Kiểu ren
GP-21 GP-2000 Kiểu mặt bích JIS10K-20K

Về đầu trang này. của trang

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van giảm áp cho khí GP-27T GP-1000T Kiểu mặt bích JIS10K
GP-32T GP-1000T Kiểu mặt bích JIS10K
GP-17T GP-1010T Kiểu ren
GD-5 GD-200 Kiểu mặt bích JIS10K
GD-20(FC) GD-200 Kiểu mặt bích JIS10K

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van giảm áp cho chất lỏng GD-20(FC) GD-200 Kiểu mặt bích JIS10K
GD-5 GD-200 Kiểu mặt bích JIS10K
GD-25-25G GD-46 20A
GD-25GJ GD-46PP 20A
GD-36PP GD-46PP 
GD-8-8G GD-8N Kiểu ren

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Lọc chữ Y SY-1 SY-6 Kiểu ren (CAC)
SY-3-23 SY-13 Làm bằng lá thép
SY-4 SY-40 Kiểu mặt bích JIS10K
SY-7 SY-17 Kiểu ren (SCS)
SU-1-10 SU-20 Kiểu mặt bích JIS10K
SU-2-15-5 SU-6 Làm bằng lá thép
SW-1 SW-10 Dạng kép

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van điện từ DP-1-3 DP-100 Kiểu ren
DP-5 DP-100 Kiểu ren
DP-15 DP-100 Kiểu ren
DP-6 DP-100F Kiểu mặt bích JIS10K
DP-7 DP-100 Kiểu ren
DP-7N DP-200 Kiểu ren
DP-8 DP-100F Kiểu mặt bích JIS10K
DP-10C DP-100-C Kiểu ren
DP-10D DP-100-D Kiểu ren
DP-12 DP-200 Kiểu ren
DP-13 DP-100F Kiểu mặt bích JIS10K
DP-14 DP-200F Kiểu mặt bích JIS10K
DP-17 DP-100F Kiểu mặt bích JIS10K
DP-20 DP-100 Kiểu ren
DP-23 DP-100F Kiểu mặt bích JIS10K

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van an toàn AL-1 AL-160 Kiểu ren
AL-14 AL-140 Kiểu ren
AL-15 AL-160 Kiểu ren
AL-15L AL-150L Kiểu ren
AL-2-15R AL-150TR Kiểu ren
AL-26 AL-260 Kiểu ren
AL-3 AL-300 Kiểu mặt bích JIS10K
AL-3T AL-300T Kiểu mặt bích JIS10K

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van xả khí TA-11 TA-18ML 
TA-12 TA-22ML 
TA-13 TA-22ML 
TA-14 TA-18ML 
TA-18 TA-18ML 
TA-22 TA-22ML 

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van giảm áp cho nước GD-53 GD-56 
GD-53D GD-56R 

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van xả áp AL-52 AL-52F 
AL-53 AL-52F 

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Bẫy hơi TB-1 TB-811 
TB-2 TB-880 
TB-3 TB-5 

Về đầu trang này.

Loại Mã số mẫu của sản phẩm cũ/đã dừng sản xuất Mã số mẫu của sản phẩm hiện tại Khác
Van động cơ MD-1 MD-35R 
MD-2N MD-36R 

Về đầu trang này.