Thông tin sản phẩm

Trang đầu > Thông tin sản phẩm > Sản phẩm sử dụng vật liệu tuân thủ theo RoHS

Sản phẩm sử dụng vật liệu tuân thủ theo RoHS

Chỉ thị RoHS là gì?

 Chỉ thị về việc hạn chế sử dụng một số chất nguy hại trong thiết bị điện và điện tử (Chỉ thị RoHS) là chỉ thị nghiêm cấm sử dụng hóa chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử, bao gồm máy tính, thiết bị liên lạc và thiết bị điện gia đình ở Liên minh châu Âu ( EU). Mục đích của chỉ thị này nhằm giảm thiểu các chất gây lo ngại và có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người trong suốt vòng đời của sản phẩm, kể từ khi sản xuất cho đến khi thải bỏ.

 Cụ thể, việc sử dụng sáu chất bao gồm: chì, hexavalent chromium, thủy ngân, cadmium, polybromhenyl biphenyl (PBB) được dùng làm chất chậm cháy, và polybrominated diphenyl ether (PBDE) đều bị hạn chế.

 Kể từ tháng 7/2006, các sản phẩm có chứa một lượng nhất định của bất kỳ chất nào nói trên đều không được bán ở tất cả các nước EU theo Chỉ thị RoHS.

Ngưỡng hàm lượng các chất nguy hại (nồng độ cho phép tối đa)

Tên chất Ngưỡng (nồng độ cho phép tối đa)
Chì (Pb)* 1.000ppm(0,1%)
Hexavalent chromium (Cr6+) 1.000ppm(0,1%)
Thủy ngân (Hg) 1.000ppm(0,1%)
Cadmium (Cd) 100ppm(0,01%)
Polybrominated biphenyl (PBB) 1.000ppm(0,1%)
Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 1.000ppm(0,1%)

* Trong các sản phẩm của chúng tôi, hàm lượng chì ít hơn 4wt% có chứa trong vật liệu đồng được xem như thành phần hợp kim nên được miễn trừ khỏi danh sách này.

Về đầu trang này.

Danh sách sản phẩm sử dụng vật liệu tuân thủ theo RoHS

 Yoshitake có nhiều sản phẩm khác nhau mà trong đó thân máy và các bộ phận chính đều tuân thủ quy định đối với sáu chất nguy hại bị hạn chế bởi Chỉ thị RoHS. Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo về việc sáu chất nguy hại sẽ không dính hay bị trộn lẫn với các sản phẩm, vật liệu đóng gói và vật liệu phụ (mỡ bôi trơn hoặc chất kết dính, v.v...) của chúng tôi.

 Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào đối với các sản phẩm không được liệt kê trong bảng dưới đây.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Van giảm áp GP-1000AS 15-100A Thép đúc không gỉ
GP-1000TAS 15-50A Thép đúc không gỉ
GD-20 15-100A Thép đúc không gỉ Toàn bộ thép không gỉ
GD-26S 20-50A Thép đúc không gỉ
GD-27S 20-100A Thép đúc không gỉ
GD-28S 20-50A Thép đúc không gỉ
GD-29S 20-100A Thép đúc không gỉ
GD-26GS 20-50A Thép đúc không gỉ
GD-27GS 20-100A Thép đúc không gỉ
GD-41 15-25A Thép đúc không gỉ
GD-41G 15-25A Thép đúc không gỉ
GD-43 15-25A Thép đúc không gỉ
GD-43G-10 15-25A Thép đúc không gỉ
GD-43G-20 15-25A Thép đúc không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Bộ tách nước DS-1 15-50A Gang cầu
DS-2 65-100A Gang cầu

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Van xả an toàn AL-140 15-50A Thép đúc không gỉ
AL-140H 15-50A Thép đúc không gỉ
AL-140T 15-50A Thép đúc không gỉ
AL-250 15-50A Thép đúc không gỉ
AL-250R 15-50A Thép đúc không gỉ
AL-31 15-50A Thép đúc không gỉ
AL-31H 15-50A Thép đúc không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Lọc chữ Y
ST-1 25-300A Thép không gỉ
SU-6 200-650A Thép ống nói chung/Thép không gỉ
SU-6SS・6AS 200-650A Thép không gỉ
SU-10 20-150A Thép đúc không gỉ
SU-10S 20-150A Thép đúc không gỉ
SU-12 20-150A Thép đúc carbon
SU-20 20-150A Gang cầu
SU-20H 200A Gang cầu
SU-20S 20-150A Gang cầu
SU-20C 20-150A Gang cầu
SY-2 20-200A Gang cầu
SY-5 10-50A Gang cầu
SY-8 15-150A Thép đúc không gỉ
SY-10 15-250A Thép đúc carbon
SY-10H 15-100A Thép đúc carbon
SY-10HS 15-100A Thép đúc không gỉ
SY-13 200-600A Thép ống nói chung/Thép không gỉ
SY-13SS 200-600A Thép không gỉ
SY-17 15-50A Thép đúc không gỉ
SY-20 15-150A Thép đúc carbon
SY-37 15-50A Thép đúc không gỉ
SY-38 15-150A Thép đúc không gỉ
SY-40 15-150A Gang cầu
SY-40C 15-150A Gang cầu

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Van điện từ DP-100 10-50A Thép đúc không gỉ
DP-100F 15-65A Thép đúc không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Van động cơ MD-53 15-50A Thép không gỉ
MD-54 15-50A Thép không gỉ
MD-35R 15-25A Đồng
MD-36R 15-25A Đồng

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Kính quan sát 150L-13S 15-50A Thép đúc không gỉ
150L-13F 15-100A Thép đúc không gỉ
150F-13S 15-50A Thép đúc không gỉ
150F-13F 15-100A Thép đúc không gỉ
FS-B 10-80A Gang đúc/gang cầu
FSJ-B 15-25A Thép không gỉ
SB-1S 32-50A Gang cầu

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Van xả khí TA-16 15-25A Thép không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Van chân không VB-7S 15-50A Thép không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Bộ phận giảm thanh MS-3 15-50A Thép đúc không gỉ
MS-4 15-50A Thép đúc không gỉ
MS-6 15-50A Thép không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Ống nối giãn nở EB-1J 20-250A Thép carbon/Thép không gỉ
EB-2J 20-250A Thép carbon/Thép không gỉ
EB-11 20-250A Thép carbon/Thép không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Ống nối bi UB-1 20-50A Gang đúc
UB-2 50-250A Thép carbon
UB-10 50-250A Gang đúc/Thép carbon
UB-11 50-250A Gang đúc/Thép carbon

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Bẫy hơi TB-5 15-50A Gang cầu
TD-10NA 15-25A Gang cầu
TD-30NA 15-25A Gang cầu
TSD-42 15-25A Thép đúc không gỉ

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Van kiểm tra SCV-2 15-50A Thép đúc không gỉ Ngoại trừ 32A

Về đầu trang này.

Sản phẩm Mẫu sản phẩm Kích thước danh định Vật liệu thân Sản phẩm tương ứng
Ống nối mềm YBF-1E 15-50A Thép không gỉ
YBF-2E 15-250A Thép không gỉ

Về đầu trang này.